Vận tải đường thủy
Cảng Sóc Trăng trăm tỉ đi vô hoạt động

Cảng Sóc Trăng có tổng diện tích 4ha, kinh phí đầu tư trên 114 tỉ đồng, cầu cảng dài 200m, kho chứa hàng 1.306m² và bãi chứa hàng gần 11.000m². Theo ông Nguyễn Văn Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, đơn vị vận hành Cảng Sóc Trăng, việc đưa cảng […]