kiểm tra tiến độ
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường sắt đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố ưu tiên, lãnh đạo, chỉ đạo để dự án luôn đảm bảo cao nhất các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành […]