kết luận thanh tra
Nhiều sai sót trong cải tạo, nâng cấp khu Tây Khách sạn Rex

Công trình được đưa vào sử dụng ngày 31/12/2013, nhưng đến tháng 1/2018, chủ đầu tư chưa phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình do Tư vấn thiết kế lập, vi phạm Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH […]