cổ phiếu ưu đãi
Bộ Giao thông sắp thu về 2.200 tỉ từ đấu giá Vietnam Airlines

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đưa ra mức giá khởi điểm cho mỗi quyền mua cổ phiếu Vietnam Airlines phát hành thêm là 6.026 đồng/quyền mua với tổng số lượng chào bán là hơn 371,53 triệu quyền, tương đương hơn 57,86 triệu cổ phiếu. Đây là số quyền mua mà Bộ Giao thông […]